UWAGA!!!
Widzewskie TBS Sp. z o.o. w Łodzi przedłuża termin składania ofert do dnia 02 marca 2020 r. do godz. 15:15!

 

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH W NOWEJ INWESTYCJI
WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z o.o., PRZY ULICY WYSOKIEJ 30, W ŁODZI.

 

 

 1. Przedmiotem konkursu jest przydział wybranego przez oferenta lokalu mieszkalnego w nowej inwestycji Widzewskiego TBS sp. z o.o., przy ulicy Wysokiej 30, w Łodzi.
 2. Składający ofertę powinien dokładnie zapoznać się z propozycją zawartą w wykazie lokali mieszkalnych, zamieszczonym w zakładce WYKAZ MIESZKAŃ.
 3. W celu złożenia oferty należy wypełnić formularz ofertowy, i podać wysokość partycypacji. Formularz dostępny jest w zakładce OSOBY ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ MIESZKANIOWĄ. Partycypacja to udział w kosztach budowy lokalu. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu partycypacja podlega zwrotowi.
 4. Lokal zostanie przyznany osobie która zadeklaruje najwyższą kwotę partycypacji. W przypadku otrzymania ofert z taką samą deklarowaną wysokością partycypacji o przydziale lokalu decyduje kolejność zgłoszeń.  
 5. Ofertę można aktualizować dowolną ilość razy, aż do zamknięcia konkursu składania ofert.
 6. Aktualizacja ofert będzie dostępna na stronie www.wtbs.pl/wysoka-30/wykaz-mieszkan .
 7. Po zakończeniu procedury wyboru ofert Widzewskie TBS wezwie do wpłacenia zadeklarowanej partycypacji na konto Towarzystwa. Termin wpłaty zostanie podany wraz z informacją o przydziale lokalu Oferentowi. Będzie on nie krótszy niż 30 dni.
 8. Termin składania ofert upływa 29 lutego 2020 roku. O wyborze oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Spółki, formularza ofertowego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 2020 r.
 9. Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Widzewskiego TBS Sp. z o.o. lub wysłać pocztą:
  Widzewskie TBS Sp. z o.o.,
  al. J. Piłsudskiego 150/152 
  92-230 Łódź

* Jedna osoba może otrzymać przydział tylko jednego lokalu mieszkalnego. W przypadku gdy oferta złożona przez Oferenta nie jest najkorzystniejsza, może on złożyć nową ofertę na ten sam lub inny lokal.

W celu uzyskania szczegółów dotyczących ofert  prosimy o kontakt
z pracownikami

 

Działu eksploatacji  tel. 42  674-26-77 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.