środa 02 Wrz 2015
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

The offspring of a customized orbiter
Widzewskie TBSzaprasza łodzian nie posiadających mieszkania do starania się o lokal czynszowy w naszych zasobach.
Inwestycje Widzewskiego TBSzwiązane są z realizacją programu mieszkalnictwa czynszowego.
Zasób gminny -W naszych zasobach znajdują się komunalne nieruchomości Miasta Łódź.
Zarząd Wspólnotami Mieszkaniowymi -Od początku naszej działalności zarządzamy Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Zapraszamy do naszej siedziby -przy al. Piłsudskiego 150/152

Dobudowa przewodów kominowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej Łódź ul. Szpitalna 8

1. Widzewskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piłsudskiego 150/152 jako zarządca nieruchomości wspólnej przy ulicy Szpitalnej 8 w Łodzi

Ogłasza konkurs ofert na:

Dobudowa przewodów kominowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej Łódź ul. Szpitalna 8 na podstawie pozwolenia na budowę Nr DAR-UA-I.967.2015

2. Oferty należy składać w sekretariacie na I piętrze w terminie do dnia 17.09.2015r do godziny 14.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem – Dobudowa przewodów kominowych Szpitalna 8

3. Wszelkich informacji i wyjaśnień na temat konkursu udzielają:

- Pan Jacek Kozłowski - 693-609-601

- Pan Teodor Dynowski - 601-063-003

Więcej…

Dobudowa przewodów kominowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej Łódź ul. Piłsudskiego 112

1. Widzewskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piłsudskiego 150/152 jako zarządca nieruchomości wspólnej przy ulicy Piłsudskiego 112 w Łodzi

Ogłasza konkurs ofert na:

Dobudowa przewodów kominowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej Łódź ul. Piłsudskiego 112 na podstawie pozwolenia na budowę Nr DAR-UA-I.968.2015

2. Oferty należy składać w sekretariacie na I piętrze w terminie do dnia 17.09.2015r do godziny 14.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem – Dobudowa przewodów kominowych Piłsudskiego 112

3. Wszelkich informacji i wyjaśnień na temat konkursu udzielają:

- Pan Jacek Kozłowski - 693-609-601

- Pan Teodor Dynowski - 601-063-003

Więcej…

Kaliska wynajem

 

Nowe mieszkania na wynajem oraz dwa lokale użytkowe (48,4 m2)  z możliwością przyszłego wykupu

w budynku  przy ul.  Kaliskiej  11/17 w Łodzi.

W 6-cio kondygnacyjnym,  2-klatkowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

ul. Kaliskiej 11/17 w Łodzi, Widzewskie TBS Spółka z o.o. oferuje

mieszkania na wynajem z możliwością przyszłego wykupu.

Więcej…

Wynajem lokalu użytkowego

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łodzi

wynajmie lokal użytkowy na III piętrze o powierzchni 23,57 m2 przy al. Piłsudskiego 150/152 w Łodzi.

Szczegóły: tel. 42 674-26-77

Deklaracja o wysokości dochodów za 2014 r.

Najemcy lokali mieszkalnych Widzewskiego TBS Sp. z o.o. proszeni są o pobranie załącznika, poprawne jego wypełnienie i podpisanie.

Deklarację dostarczamy w formie papierowej lub elektronicznej (skan podpisanego dokumentu).

Do pobrania: Deklaracja.

Przetarg na remont balkonów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu balkonów. Lokalizacje robót określono w pkt. 9 SIWZ. 2.Budynki wskazane w lokalizacjach są budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. 3. Szczegółowy przedmiot zamówienia określono w przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik Nr 9 do SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2a uPzp, tj. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik nr 11

4. Remont balkonów - Jagienki 9 - pion balkonowy podwójny - kl.4

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALKONY - część 1

6. Remont balkonów - Jagienki 9 - pion balkonowy w kl. 3

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALKONY - część 2

8. Remont balkonów - Jagienki 9 - pion balkonowy w kl. 5 od ulicy

9. Remont balkonów - Jagienki 11 - pion balkonowy w kl.4 w szczycie budynku

10. Remont balkonów - Jagienki 15 - pion balkonowy w kl.1 w szczycie budynku (lok.1,4,7,10)

11. Remont balkonów NOWA 40-44 - 3 piony (10 szt. balkonów)

 

Wybór oferenta

Konkurs ofert - zjazd z ulicy Gajcego

1. Widzewski TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 150/152 – Dział Administracyjno-Techniczny tel 42-674-95-59

Ogłasza konkurs ofert na:

Wykonanie budowę zjazdu indywidualnego z ul. Gajcego, działki nr 659/10 i 659/14 w obrębie W-40, na teren nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gajcego 13, działki nr 663/1 i 664/2 w obrębie W-40 (obiekt budowlany kategorii IV)

Cała treść ogłoszenia

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

 

Pan Jacek Losik

Odpowiadając na Pana pytania informuje

W każdej instalacji punktami najbardziej wrażliwymi na nieszczelności są połączenia- złącza. W przypadku instalacji gazowej z rur stalowych stosowano połączenia gwintowane. Natura takich połączeń wymaga, by je odpowiednio uszczelniać, tymczasem w latach, w których budowano budynek zastosowano niedopuszczalne dziś uszczelnienia, tj. minia lub pokost. Po 40, 50 letnim  okresie użytkowania instalacji doszło do rozszczelnienia połączeń gwintowanych. Instalacja była sukcesywnie uszczelniana przez uprawnione firmy  instalacyjne i dopuszczana do eksploatacji. Specyfika wykonania instalacji / piony i odpływy gazowe skręcane na gwinty / oraz  umieszczenie gazomierzy  w szachcie instalacyjnym w dużej bliskości pionów kanalizacyjnych i wodociągowych spowodowała, że w chwili obecnej, aby uszczelnić część połączeń gwintowanych wykazanych w przeglądzie rocznym   należałoby zdemontować elementy pionów gazowych, kanalizacyjnych bądź wodociągowych.

O faktycznym stanie instalacji gazowej w budynku, możliwościami jej uszczelnienia byli informowani Właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej na corocznych zebraniach właścicieli w 2013 i 2014 roku. W protokole z zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia  05.03.2014 r. zapisano: „Roboty zaproponowane przez Zarządcę to: remont instalacji gazowej…”

Przedstawiliśmy dostępne obecnie na rynku  "bezinwazyjne" rozwiązanie, które pozwala na uszczelnienie połączeń gwintowanych bez konieczności rozbierania całej instalacji. Rozwiązaniem stosowanym w tym przypadku jest specjalna emulsja polimeryzująca. Właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej zdecydowali, że będą jedynie zbierać środki w celu przeprowadzenia w kolejnym roku kompleksowej wymiany instalacji sanitarnej, instalacji gazowej  oraz montaż ciepłej wody użytkowej na co brakowało obecnie środków finansowych. W dn. 28.11.2014r. dostarczony został negatywny  protokół z przeglądu rocznego instalacji gazowej, który nakazywał zamknięcie i uszczelnienie instalacji gazowej. Instalacja gazowa została zakręcona  przez pracowników firmy wykonującej roczny przegląd gazowy w obecności Zarządcy, Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i Tomasza Brzezińskiego pełnomocnika zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Koszt doszczelnienia instalacji gazowej wymienioną metodą kształtuje się na poziomie około 70 000 zł.

O zaistniałej sytuacji powiadomiono Pogotowie Gazowe i Inżyniera Miasta. Widzewskie TBS Sp. z o.o. – zarządca nieruchomości był przygotowany organizacyjnie na zlecenie i nadzór nad pracami polegającymi na doszczelnieniu instalacji gazowej metodą polimeryzacji. Wspólnota Mieszkaniowa posiadała niezbędne na ten cel środki finansowe. Niestety obecny Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nie wyraził zgody, aby procedować podjęcie stosownej uchwały, co mogłoby umożliwić sprawne funkcjonowanie instalacji gazowej jeszcze przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia.

Ponadto nowy Zarząd Wspólnoty podjął decyzję o włączeniu instalacji mając wiedzę, że instalacja gazowa jest nieszczelna, o czym było powiadomione Pogotowie Gazowe i Inżynier Miasta.

Łódź, dnia 10.12.2014 r.


Sezon grzewczy 2014

Widzewskie TBS Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach własnych Spółki i budynkach gminnych nastąpiło pierwszego października br.

Urodziny Łodzi 26-27 Lipca

Rezygnacja z książeczki opłat

Uprzejmie prosimy osoby, które nie korzystają z papierowych książeczek opłat za lokal, o wypełnienie zamieszczonego w zakładce „ Dokumenty” oświadczenia deklarującego powyższe oraz dostarczenie oświadczenia do siedziby Spółki osobiście bądź w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Osoby posiadające w zasobach Widzewskiego TBS Sp. z o.o. miejsce postojowe lub garaż również proszone są o złożenie ww. oświadczenia w przypadku nie korzystania z książeczki.

WIDZEWSKIE TBS ZAPRASZA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW NASZEGO OSIEDLA WRAZ Z OPIEKUNAMI NA NOWY, KOLOROWY PLAC ZABAW PRZY UL. BILLEWICZÓWNY

W miesiącach czerwiec-lipiec 2013 r. Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wybudowało i uruchomiło na osiedlu Janów przy ul. Billewiczówny w Łodzi nowy, duży plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku od lat 3 ÷12.

Plac zabaw wyposażono w szereg najbardziej popularnych i lubianych przez dzieci urządzeń zabawowych a także w duże urządzenie zabawowe wielofunkcyjne (zestaw urządzeń), które będzie stanowić atrakcję dla wielu małych użytkowników i jednocześnie rozwijać ich sprawność fizyczną. Dla najmłodszych dzieci na placu zabaw zamontowano piaskownicę.

Wszystkie zamontowane urządzenia posiadają certyfikat zgodności z obowiązującymi normami i są bezpieczne dla bawiących się dzieci. Większość elementów urządzeń zabawowych wykonanych jest z wytrzymałego i bezpiecznego dla dzieci tworzywa polimerowego, eliminującego ostre krawędzie czy zakończenia. Elementy konstrukcyjne np. słupki czy belki na których są zamocowane siedziska huśtawek wykonano ze stali malowanej proszkowo.

Na ogrodzonym terenie zamontowano dwie ławki i tablicę z obowiązującym regulaminem użytkowania placu, ustawiono również kosze na śmieci .

Mając na uwadze dbałość o wspólne dobro oraz troskę o bezpieczeństwo osób przebywających na placu zabaw, prosimy mieszkańców o przestrzeganie obowiązującego regulaminu oraz zgłaszanie do administracji Widzewskiego TBS lub do Straży Miejskiej wszelkich incydentów bądź sytuacji mogących prowadzić do zagrożenia dla bawiących się dzieci bądź dewastacji placu i zamontowanych na nim urządzeń.

Oferta świadczenia usług zarządzania nieruchomościami

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z  o. o. z siedzibą w Łodzi jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielem Spółki i właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Miasto Łódź.

Widzewskie TBS posiada 14-letnie doświadczenie w :

–    nadzorze inwestorskim,

–    zarządzaniu własnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi,

–    zarządzaniu budynkami Wspólnot Mieszkaniowych,

–    zarządzaniu zasobem gminnym.

 1. Jesteśmy  spółką  osiągającą coroczny zysk. Duży kapitał zakładowy 35 022 000 zł i  nadzór ze strony właściciela – Gminy Miasto Łódź,  gwarantuje stabilną pozycję rynkową.
 2. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 3. Dla każdej wspólnoty mieszkaniowej prowadzimy odrębne księgi rachunkowe i odrębne rachunki bankowe, gwarantując tym samym rzetelność i solidność wykonywanej usługi.
 4. W naszej kadrze znajdują się licencjonowani zarządcy nieruchomościami.

Jak nikt inny, zapewniamy miła i fachową obsługę w zakresie kompleksowej organizacji i obsługi wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie księgowości związanej z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem nieruchomości, regulowanie zobowiązań wobec dostawców mediów, skuteczną windykację, prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie problemów, kreowanie programów modernizacyjno-remontowych, nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku terenów mieszkaniowych, a także placów, zieleńców i ciągów pieszo-jezdnych, ciągłą analizę bieżących kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

W ramach polepszania jakości technicznej, ekonomicznej i estetycznej nieruchomości nadzorujemy: kompleksowe roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych  wraz z usunięciem wad technologicznych budynków, remonty balkonów, klatek schodowych, korytarzy, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Nadzorujemy modernizację węzłów cieplnych oraz instalacji centralnego ogrzewania,  likwidację bojlerów gazowych. Zapewniamy regularne przeglądy instalacji elektrycznych gwarantując tym samym bezpieczeństwo i uniemożliwiając pobór prądu przez osoby nieuprawnione..

W ramach stawki wynagrodzenia zarządcy w wysokości 0,71 zł/m2 miesięcznie bez pobierania dodatkowych opłat oferujemy m.in.:

 • obsługę prawną Wspólnoty świadczoną przez zatrudnionych radców prawnych,
 • obsługę inspektorów nadzoru z uprawnieniami budowlanymi podczas ewentualnych prac remontowych i modernizacyjnych,
 • możliwość sprawdzania aktualnego zadłużenia/nadpłaty poszczególnych Właścicieli przez Internet,
 • obsługę księgową,
 • obsługę techniczną i administracyjną,
 • możliwość skorzystania z sali na zebrania Właścicieli.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za dojazdy związane z zarządzaną nieruchomością, usługi telekomunikacyjne, rozliczenia mediów na poszczególnych Właścicieli, czy organizację zebrań Właścicieli.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Zapraszamy do współpracy.

Informacja dotycząca robót remontowych

Widzewskie TBS Sp. z o.o. w Łodzi al. Piłsudskiego 150/152 informuje, że w miesiącach kwiecień-maj ogłosi na swojej stronie internetowej informacje o robotach remontowych w zakresach:

- roboty dekarskie,

- remonty balkonów,

- doszczelnianie daszków nad wiatrołapami,

- docieplenie elewacji,

- posadzki lastrikowe, podesty i chodniki w obrębie wejść do klatek schodowych oraz drobne roboty budowlane.

Ogłoszenia będą ukazywały się sukcesywnie.

Zainteresowanych wykonawców zapraszamy do kontaktu z Działem Administracyjno-Technicznym Panem Teodorem Dynowskim tel. 601-063-003

Konta Bankowe

UWAGA !!!

Informujemy, że numery bankowe dla wpłat nie uległy zmianie.

Informację tę zamieszczamy, gdyż pojawiają się nieprawdziwe ogłoszenia o zmianach kont bankowych.

Aby uniknąć problemów prosimy wpłat dokonywać tylko na numery kont otrzymane w naszej siedzibie lub sprawdzić swój numer w aplikacji WebLokator.

Zakończono I etap ...

Zakończono I etap realizacji inwestycji w rejonie ulic Nawrot-Wodna-Wysoka. W miejscu starych, zdegradowanych budynków mieszkalnych i gospodarczych powstały nowe obiekty wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W budynkach przy ul. Wodnej 28, Nawrot 82 i Nawrot 82A oddano do użytku łącznie 75 mieszkań, 1 lokal usługowy, 19 garaży, 31 miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych pod budynkami i 14 niezadaszonych miejsc postojowych na terenie posesji. Teren uporządkowano i urządzono zieleń wokół nowopowstałych budynków.

II etap inwestycji – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wysokiej  poprzedzi rozbiórka dwóch niezamieszkałych kamienic mieszkalnych znajdujących się w bardzo złym stanie technicznym i przeznaczonych do rozbiórki. Po wybudowaniu budynku przy ul. Wysokiej 25/27 powstanie zamknięte osiedle mieszkaniowe składające się z czterech budynków, placu zabaw dla dzieci wraz z niewielkim terenem rekreacyjnym i infrastrukturą naziemną ( drogi, chodniki, parkingi ).

Nawrot 82
Wodna 28 Nawrot 82a

5-cio letni przegląd instalacji elektrycznych 2012

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert

1.Widzewski TBS Sp. z o. o. w Łodzi z siedzibą ul. Piłsudskiego 150/152-Dział Administracyjno-Techniczny
tel. 42-674-95-59 
ogłasza konkurs  ofert
na:

Więcej…

UROCZYSTE PRZEKAZANIE KLUCZY PRZEZ PREZYDENT MIASTA ŁODZI

We wtorek 10 stycznia 2012r. o godzinie 13:30 pierwsi lokatorzy Anna i Łukasz Janczak odebrali klucze do nowego mieszkania w bloku wybudowanym przez Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w centrum miasta przy ul. Nawrot.  Uroczystego przekazania dokonała prezydent Miasta Łodzi - Hanna  Zdanowska, jednocześnie życząc wszelkiej pomyślności i szczęścia w nowym miejscu oraz wyrażając nadzieje, iż to mieszkanie stanie się dla nich prawdziwym domem.

Oprócz Państwa Janczaków w dwóch nowych blokach przy ul.Nawrot 82 i 82 A zamieszkają  jeszcze 43 rodziny.  W inwestycji Widzewskiego TBS największe mieszkania maja po 67 m2 powierzchni, natomiast najmniejsze kawalerki po 37 m2. Lokale są wygodne, ustawne oraz co bardzo ważne, nowi najemcy mogą się od razu do nich wprowadzić, ponieważ zostały zainstalowane podstawowe urządzenia takie jak zlew, kuchenka, wanna czy toaleta.

Do tej pory Widzewskie TBS oddało do użytku już ponad 1100 mieszkań, nowe domy stanęły na Widzewie i w Śródmieściu.

a
aaaa

OGŁOSZENIE

W związku z planowanymi robotami budowlanymi w budynkach zarządzanych przez Widzewskie TBS na rok 2012 , zwracamy się do firm budowlanych z propozycją współpracy w n/w zakresie:

1. Roboty konserwacyjne

a) budowlane

b) elektryczne

c) pogotowie wod.-kan. i c.o.

2. Instalacji wod.-kan. i c.o. z projektowaniem

3. Instalacji gazowej z projektowaniem

4. Instalacji elektrycznej z projektowaniem

5. Roboty dekarsko-blacharskie

6. Remontów elewacji i balkonów

7. Remontów okien i drzwi

8. Opomiarowanie zużycia ciepła i wody, odczyty, konserwacja logoterm oraz wymienników ciepła

W przypadku zainteresowania prosimy o pisemną deklarację chęci podjęcia współpracy wraz z dokumentami o firmie i referencjami z ostatnich trzech lat. Oferty prosimy składać w siedzibie Widzewskiego TBS Sp. z o.o.  przy Al. J. Piłsudskiego150/152  lub drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Termin składania ofert ustalamy na dzień 31.01.2012r.

Po zaakceptowaniu przez Zarząd Widzewskiego TBS Sp. z o.o. zaprosimy przedstawicieli firm na wstępne negocjacje.

aaaaa

   NOWE GARAŻE

 Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. planuje kontynuację inwestycji w ramach rozbudowy infrastruktury osiedla, tj. wybudowanie kolejnego kompleksu garażowo-parkingowego wzdłuż muru oporowego przy ul. Jagienki. 

Do końca lipca przyjmujemy zapisy od mieszkańców osiedla. Wszystkich chętnych prosimy o osobiste zgłoszenie się do siedziby Widzewskiego TBS Sp. z o. o. do działu eksploatacji pokój nr 17.

Cena żelbetowego boksu garażowego o powierzchni użytkowej ok. 15m2, w zabudowie szeregowej z wrotami uchylnymi otwieranymi ręcznie, wybudowanego na terenie nowego strzeżonego parkingu wyniesie 29.000 zł brutto.

Pierwszeństwo w zakupie garażu będą mieć osoby, które najwcześniej zapiszą się na listę oczekujących.

Realizacja inwestycji uzależniona będzie od ilości chętnych na zakup garażu.

Z A P R A S Z A M Y !

PRZEKAZANIE KLUCZY PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

15 kwietnia 2011 r. ul. Billewiczówny 15 to 52 nowe mieszkania w 6 klatkowym budynku.
O godzinie 1300 Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska wręczyła klucze nowym najemcom Widzewskiego TBS.

Budynek ten jest ostatnią inwestycją zamykającą osiedle na Janowie. Budowa rozpoczęła się w marcu 2010 r. na terenie należącym od grudnia 2008 r. do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Budynek otoczony od strony południowej starym drzewostanem sosnowo-brzozowym wytworzył przepiękny zakątek, który zagospodarowano jako plac zabaw dla dzieci oraz przeznaczono jego część jako podwórze dla przedszkola. Przedszkole to znajduje się w parterze budynku i jako lokal użytkowy został  wykonany w stanie developerskim - do wykończenia przez przyszłego najemce, który zostanie wyłoniony na drodze konkursu ofert. Wybór nastąpi na przełomie kwietnia i maja 2011 r.

Budynek został zrealizowany w oparciu o środki własne Widzewskiego TBS ok. 70% a 30% stanowią partycypacje najemców. Wykonawcą budynku jest firma "ARTOM" Spółka z o.o. z siedziba w Tomaszowie Mazowieckim, która została wybrana w przetargu nieograniczonym w październiku 2009 r.
MIEJSCA NA REKLAMĘ

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że posiada miejsce , w którym mogą zostać zainstalowane małogabarytowe reklamy . Zlokalizowane jest ono wzdłuż wałów oporowych biegnących równolegle do ulicy Rokicińskiej. Pragniemy zauważyć że jest to ważny szlak komunikacyjny Łodzi, zatem umieszczona tam reklama na pewno będzie zauważona.

Więcej…

SEGREGACJA ŚMIECI

Widzewskie TBS Spółka z.o.o przypomina, że wszyscy mieszkańcy mają obowiązek już w domu dzielić odpady na:

1.   Surowce
2.   Odpady organiczne „Bio”
3.   Pozostałe odpady komunalne

Zgodnie z powyższym, w pergolach ustawione są trzy rodzaje pojemników na śmieci.

Posegregowane odpady należy wrzucać do odpowiednich pojemników

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI !

Więcej…

 

Wizualizacja Nawrot Wodna Wysoka

 

Wizualizacja Billewiczówny

W@B LOKATOR

Nasi mieszkańcy mają możliwość wglądu w konto swojego lokalu za pośrednictwem naszej strony internetowej. Odbywa się to poprzez wybranie z menu zakładki - W@B LOKATOR. Program poprosi o identyfikator i hasło, które można będzie otrzymać w naszej siedzibie po zaakceptowaniu regulaminu. Mieszkańcy będą poinformowani za pomocą ogłoszenia na klatce schodowej o możliwości uzyskania dostępu do swojego konta.

Widzewskie TBS Spółka z o.o.
realizuje społeczny program budownictwa czynszowego w Łodzi.

powstało w dniu 6 marca 1998 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
Działa w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego regulująca funkcjonowanie kas mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa mieszkaniowego. Inne zasady nie objęte przepisami niniejszej ustawy sankcjonują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Spółka prowadzi działalność przede wszystkim na dwóch płaszczyznach gospodarczych. Pierwszej jako inwestor realizujący budownictwo mieszkalne wielorodzinne , drugiej jako zarządca nieruchomościami własnymi ( wybudowanymi przez Spółkę ), powierzonymi ( budynkami komunalnymi ) oraz wspólnotami mieszkaniowymi.

 • budowanie domów czynszowych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
 • wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Towarzystwa,
 • świadczenie usług inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej,
 • budowa budynków i lokali użyteczności publicznej związanych z funkcjonowaniem zespołu osiedla / mieszkaniowego.
 • sprawowanie na podstawie umowy zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie będącymi własnością Spółki