Dział Księgowy

DZIAŁ KSIĘGOWY

DYREKTOR DS. EKONOMICZNO- KSIĘGOWYCH

Krauze Mariusz

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Świstak Teresa  

Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO- KSIĘGOWYCH

Kozłowska - Szcześniak Agnieszka

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Wójciak Magdalena  

 

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI

Juszczak Małgorzata  

kom. 504 770 061

(księgowość WM)

 

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI 

Białek Wioletta  wew.261

kom. 504 770 034

(księgowość WM)

 

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI-ANALITYK FINANSOWY

Andrzejewski Janusz

 

 

Księgowość ogólna

 • prowadzi ewidencję finansowo-księgową Spółki
 • reguluje bieżące zobowiązania wobec kontrahentów
 • odpowiada za prawidłowe naliczenie podatków (CIT, VAT, PCC itp.) oraz za terminową realizację zobowiązań podatkowych Spółki (PIT, CIT, VAT, PCC itp.)
 • prowadzi analizę kosztów i przychodów oraz planuje wpływy i wydatki na kolejne lata obrotowe
 • rozlicza inwestycje Spółki w pełnym zakresie finansowym
 • w sprawach ekonomiczno-finansowych ściśle współpracuje z BGK w odniesieniu do spraw bieżących, rozliczeń kwartalnych a także wniosków kredytowych
 • w sprawach ekonomiczno-finansowych współpracuje z Bankami w zakresie bieżących i pomocniczych rachunków bankowych oraz kredytów komercyjnych/inwestycyjnych
 • prowadzi bieżącą kontrolę zobowiązań kredytowych oraz odpowiada za terminową realizację spłat
 • odpowiada za sprawozdawczość (dla potrzeb właściciela, statystyczną i inną) dla podmiotów zewnętrznych
 • kompletuje dane niezbędne do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta , sporządza sprawozdanie finansowe Spółki
 • przygotowuje dokumentację z zakresu prawa zamówień publicznych obejmującą część ekonomiczną, finansową oraz przetargową dotyczącą kredytów inwestycyjnych, obsługi bankowej, ubezpieczeń itp.
 • w gestii działu pozostają także wszystkie inne sprawy ekonomiczne związane z prowadzaną działalnością Widzewskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

 • prowadzi ewidencję finansowo-księgową wspólnot mieszkaniowych, które stanowią odrębne podmioty gospodarcze
 • reguluje bieżące zobowiązania wspólnot mieszkaniowych wobec kontrahentów
 • prowadzi analizę kosztów i przychodów poszczególnych nieruchomości wspólnych w porównaniu do przyjętych założeń finansowych
 • prowadzi analizę zużycia ciepła oraz dokonuje podziału kosztów na co i cwu
 • prowadzi analizę rozliczeń mediów (co, zimnej wody i odprowadzenia ścieków oraz podgrzania wody)
 • odpowiada za prawidłowe naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób prawnych
 • współpracuje z bankami w zakresie bieżących i pomocniczych rachunków bankowych oraz obsługi ekonomiczno-finansowej związanej z zaciągniętymi kredytami ( lub uzyskaniem kredytu)
 • prowadzi bieżącą kontrolę zobowiązań kredytowych wspólnot mieszkaniowych oraz odpowiada za terminową realizacje spłat
 • prowadzi sprawozdawczość wspólnot mieszkaniowych w zakresie informacji statystycznej i wykonania przyjętych planów działalności
 • przygotowuje pełną dokumentację do rozliczenia wspólnot mieszkaniowych, sporządza sprawozdania i roczne plany gospodarcze
 • dokonuje syntetycznie rozliczenia finansowego nieruchomości na podstawie uchwał przyjętych przez wspólnoty mieszkaniowe na zebraniach
 • spotyka się z zarządami wspólnot mieszkaniowych (właścicielami) i udostępnia pełną dokumentację dotyczącą danej nieruchomości; sporządza na życzenie zarządów okresowe sprawozdania z wykonania planu

Windykacja

 • prowadzi windykację należności z zasobu jakim zarządza (budynki własne, lokale własnościowe )oraz w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych
 • przygotowuje i wysyła korespondencję kierowaną do dłużników
 • analizuje stan zaległości , zawiera ugody , wypowiada umowy
 • ściśle współpracuje z radcą prawnym, kieruje sprawy do sądu
 • przy egzekucji należności współpracuje z komornikami
 • uczestniczy przy dokonywaniu eksmisji
 • prowadzi pełną obsługę informacji kierowanych do Krajowego Rejestru Długów

Ponadto Dział Księgowości dokonuje w systemie zleconym badania, analizy dokumentacji finansowo-księgowej i cywilno-prawnej dla podmiotów nie będących w Zarządzie Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.