Dział Inwestycyjno - Techniczny

INWESTYCJE

 

Z-CA DYREKTORA INWESTYCYJNO- TECHNICZNEGO

Dynowski Teodor 

kom. 601-063-003

(specjalista instalacji elektrycznych)

 

KIEROWNIK DZIAŁU INWESTYCYJNO-TECHNICZNEGO/INSPEKTOR NADZORU

Dopieralski Janusz 

kom. 606-603-189

(instalator wod.-kan.)

INSPEKTOR NADZORU

Krzemińska Beata  

kom. 695-523-673

Śmigiel Przemysław  

kom. 667-660-400

(sprawy remontowe, awarie)

 

ZAKRES SPRAW ZAŁATWIANYCH W DZIALE EKSPLOATACJI

  1. Wykonywanie przeglądów technicznych budynków i lokali, załatwianie spraw związanych z  usterkami zgłoszonymi przez mieszkańców, bieżąca obsługa techniczna budynków i lokali;
  2. Organizacja i nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych,   remontowych i  konserwacyjnych, współpraca z gestorami sieci,
  3. Planowanie robót remontowych na podstawie przeglądów technicznych, uchwał podejmowanych na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, zgłoszonych potrzeb;
  4. Prowadzenie dokumentacji technicznej budynków i lokali;
  5. Kontrola bezpieczeństwa przeciwpożarowego zarządzanych nieruchomości;
  6. Współpraca i prowadzenie korespondencji z mieszkańcami i najemcami lokali użytkowych.