Dział Inwestycyjno - Techniczny

ZAKRES SPRAW ZAŁATWIANYCH W DZIALE EKSPLOATACJI

  1. Wykonywanie przeglądów technicznych budynków i lokali, załatwianie spraw związanych z  usterkami zgłoszonymi przez mieszkańców, bieżąca obsługa techniczna budynków i lokali;
  2. Organizacja i nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych,   remontowych i  konserwacyjnych, współpraca z gestorami sieci,
  3. Planowanie robót remontowych na podstawie przeglądów technicznych, uchwał podejmowanych na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, zgłoszonych potrzeb;
  4. Prowadzenie dokumentacji technicznej budynków i lokali;
  5. Kontrola bezpieczeństwa przeciwpożarowego zarządzanych nieruchomości;
  6. Współpraca i prowadzenie korespondencji z mieszkańcami i najemcami lokali użytkowych.

W związku z pandemią COVID-19 prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych pracowników.

INSPEKTORZY NADZORU

tel. 42  674-95-60

INWESTYCJE

tel. 42 674-77-14

Z-CA DYREKTORA INWESTYCYJNO- TECHNICZNEGO

Dynowski Teodor wew.314

kom. 601-063-003

(specjalista instalacji elektrycznych)

 

KIEROWNIK DZIAŁU INWESTYCYJNO-TECHNICZNEGO/INSPEKTOR NADZORU

Dopieralski Janusz wew.311

kom. 606-603-189

(instalator wod.-kan.)

INSPEKTOR NADZORU

Krzemińska Beata  wew.151

kom. 695-523-673

Śmigiel Przemysław  wew.312

kom. 667-660-400

(sprawy remontowe, awarie)