Administrator - Lica Klaudia

Tel. kom. 667-350-600  Dostępny w godzinach 8:00 - 15:00

Budynki Wspólnot Mieszkaniowych
1. Józefa 1
2. Józefa 3
3. Józefa 5
4. Józefa 7
5. Konstytucyjna 42
6. Konstytucyjna 42a
7. Konstytucyjna 42 B
8. Konsytucyjna 44
9. Konstytucyjna 44a
10. Konstytucyjna 44 B
11. Szpitalna 7A
12. Wodna 28
13. Neonowa 9
14. Neonowa 11

Budynki Własne
1. Nawrot 22
2. Nawrot 22A
3. Nawrot 24
4. Nawrot 18/20
5. Jagienki 3
6. Jagienki 5/7
7. Jagienki 9
8. Jagienki 11