Administrator - Branicka Mariola

Branicka Mariola

Tel. kom. 667-060-300  Dostępny w godzinach 8:00 - 15:00

Rejon ulice
1. Niciarniana 
2. Nawrot 
3. Kazimierza 
4. Wysoka 
5. Gajcego 
6. Świdnickiego 
7. Billewiczówny 
8. Kazimierza 
9. Nawrot 
10. Nowa 
11. Jagienki