Dział Administratorów

DZIAŁ ADMINISTRATORÓW

ZAKRES  PRAC DZIAŁU ADMINISTRATORÓW

 1. Nadzorowanie i kontrola stanu sanitarno – porządkowego administrowanego terenu w tym:
  • prowadzenie akcji odszczurzania, odmuszania i dezynfekcji,
  • organizowanie akcji odśnieżania i usuwania gołoledzi,
  • przeglądy i przygotowanie budynków przed zimą
 2. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją nieruchomości, sporządzanie pomiarów administracyjnych zasobów, kontrola udostępniania pomieszczeń wspólnego użytku, zapobieganie samowolnemu zajmowaniu lokali;
 3. Prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacji mediów i reklam;
 4. Załatwianie spraw związanych ze szkodami spowodowanymi zdarzeniami losowymi;
 5. Organizacja zebrań wspólnot mieszkaniowych;

W związku z pandemią COVID-19 prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych pracowników.

ADMINISTRATORZY 

tel. 42 674-95-59

KIEROWNIK DZIAŁU

Płuciennik Anna wew.191;  kom. 607 862 966

 

ADMINISTRATORZY

Branicka Mariola  wew.194;  kom. 667 060 300

Żuchowski Michał  wew. 193;  kom. 603 601 637

Suszek Katarzyna  wew. 192;  kom. 695 607 907