Dział Administratorów

DZIAŁ ADMINISTRATORÓW

ADMINISTRATORZY 

 

KIEROWNIK DZIAŁU

Płuciennik Anna  kom. 607 862 966

 

ADMINISTRATORZY

Branicka Mariola  kom. 667 060 300

Żuchowski Michał  kom. 603 601 637

Lica Klaudia  kom. 667 350 600

Katarzyna Włodarska   kom. 695 607 907

 

ZAKRES  PRAC DZIAŁU ADMINISTRATORÓW

 1. Nadzorowanie i kontrola stanu sanitarno – porządkowego administrowanego terenu w tym:
  • prowadzenie akcji odszczurzania, odmuszania i dezynfekcji,
  • organizowanie akcji odśnieżania i usuwania gołoledzi,
  • przeglądy i przygotowanie budynków przed zimą
 2. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją nieruchomości, sporządzanie pomiarów administracyjnych zasobów, kontrola udostępniania pomieszczeń wspólnego użytku, zapobieganie samowolnemu zajmowaniu lokali;
 3. Prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacji mediów i reklam;
 4. Załatwianie spraw związanych ze szkodami spowodowanymi zdarzeniami losowymi;
 5. Organizacja zebrań wspólnot mieszkaniowych;