Praca

SZUKAMY PRACOWNIKA

ZATRUDNIENIE NA STANOWISKO

INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO  - WYMAGANE UPRAWNIENIA

OFERTY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES E-MAIL    agnieszka.szczesniak@wtbs.pl  lub  wtbs@wtbs.pl 

DO DNIA 17 LISTOPADA 2023 R.

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne, mile widziane wyższe kierunkowe,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – warunek konieczny,
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,
 • Umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów, znajomość zasad kosztorysowania,
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows oraz programu do kosztorysowania, mile widziana obsługa programu AutoCAD,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • Umiejętność pracy zespołowej, systematyczność i konsekwencja w działaniu, samodzielność w podejmowaniu decyzji, wysoka kultura osobista.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,
 • Bieżące zaspokajanie potrzeb w zakresie awarii, obsługi mieszkańców i lokali użytkowych.
 • Rozpatrywanie sytuacji spornych oraz prowadzenie korespondencji z mieszkańcami,
 • Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych, nadzór nad zrealizowaniem przez wykonawców i dostawców obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi,
 • Sporządzanie kosztorysów inwestorskich w przypadku zlecenia robót o niewielkim zakresie wykonywanych bez dokumentacji projektowej (znajomość programu Norma Pro),
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań, dotyczących wyłonienia wykonawcy, w których ustawy PZP nie stosuje się
 • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z umową oraz możliwością realizacji zaprojektowanych prac,
 • Przygotowywanie umów i zleceń na roboty budowlane i usługi,
 • Współpraca przy opracowaniu dokumentów w postępowaniach przetargowych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 • Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji umów – merytoryczne i finansowe,
 • Opiniowanie i odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod względem ich prawidłowości wykonania oraz weryfikacja kosztów wykonania,
 • Uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowych wraz z potwierdzeniem rzeczowo – finansowego wykonania robót,
 • Odbiór i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
 • Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych oraz reprezentowanie inwestora,
 • Wykonywanie innych, zleconych przez Przełożonego, zadań z zakresu działań działu inwestycyjno-technicznego

 

 

Oferujemy :

 • Stabilne warunki zatrudnienia oraz przyjazną atmosferę pracy.
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia dalszego doświadczenia.
 • Pełen pakiet socjalny (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).
 • Możliwość skorzystania z pakietu benefitów.

SZUKAMY PRACOWNIKA

ZATRUDNIENIE NA STANOWISKO

INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO  

OFERTY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES E-MAIL    agnieszka.szczesniak@wtbs.pl  lub  wtbs@wtbs.pl  

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne, mile widziane wyższe kierunkowe,
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do kierowania robotami budowlanymi;
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,
 • Umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów, znajomość zasad kosztorysowania,
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows oraz programu do kosztorysowania,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • Umiejętność pracy zespołowej, systematyczność i konsekwencja w działaniu, samodzielność w podejmowaniu decyzji, wysoka kultura osobista.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,
 • Bieżące zaspokajanie potrzeb w zakresie awarii, obsługi mieszkańców i lokali użytkowych.
 • Rozpatrywanie sytuacji spornych w zakresie instalacyjnym oraz prowadzenie korespondencji z mieszkańcami,
 • Nadzór nad zrealizowaniem przez wykonawców i dostawców obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi,
 • Sporządzanie i weryfikacja kalkulacji cenowych,
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań w trybie zapytania ofertowego,
 • Planowanie remontów w budynkach własnych i Wspólnotach Mieszkaniowych,
 • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z umową oraz możliwością realizacji zaprojektowanych prac,
 • Przygotowywanie umów i zleceń na roboty sanitarne i usługi,
 • Współpraca przy opracowaniu dokumentów w postępowaniach przetargowych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 • Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji umów – merytoryczne i finansowe,
 • Opiniowanie i odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod względem ich prawidłowości wykonania oraz weryfikacja kosztów wykonania,
 • Uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowych wraz z potwierdzeniem rzeczowo – finansowego wykonania robót,
 • Odbiór i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
 • Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych oraz reprezentowanie inwestora,
 • Wykonywanie innych, zleconych przez Przełożonego, zadań z zakresu działań działu inwestycyjno-technicznego

 

Oferujemy :

 • Stabilne warunki zatrudnienia oraz przyjazną atmosferę pracy.
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia dalszego doświadczenia.
 • Pełen pakiet socjalny (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).
 • Możliwość skorzystania z pakietu benefitów.