Praca

Widzewskie TBS Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko INSPEKTORA NADZORU.

    Składanie ofert do dn. 04 MAJA 2022 r. na adres e-mail: agnieszka.kozlowska@wtbs.pl

 

    Wymagania wobec kandydatów :

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne, mile widziane wyższe kierunkowe,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,
 • Umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów, znajomość zasad kosztorysowania,
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows oraz programu do kosztorysowania, mile widziana obsługa programu AutoCAD,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • Umiejętność pracy zespołowej, systematyczność i konsekwencja w działaniu, samodzielność w podejmowaniu decyzji, wysoka kultura osobista.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

Poszukujemy osób wyróżniających się wysoką kulturą osobistą, zaangażowanych w pracę, odpowiedzialnych i potrafiących samodzielnie organizować swoje obowiązki, systematycznych, komunikatywnych, dyskretnych i odpornych na stres. 

     Zakres obowiązków :

 1. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,
 2. Bieżące zaspokajanie potrzeb w zakresie awarii, obsługi mieszkańców i lokali użytkowych.
 3. Rozpatrywanie sytuacji spornych oraz prowadzenie korespondencji z mieszkańcami,
 4. Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych, nadzór nad zrealizowaniem przez wykonawców i dostawców obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi,
 5. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich w przypadku zlecenia robót o niewielkim zakresie wykonywanych bez dokumentacji projektowej (znajomość programu Norma Pro),
 6. Przygotowanie i prowadzenie postępowań, dotyczących wyłonienia wykonawcy, w których ustawy PZP nie stosuje się
 7. Przyjmowanie i weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z umową oraz możliwością realizacji zaprojektowanych prac,
 8. Przygotowywanie umów i zleceń na roboty budowlane i usługi,
 9. Współpraca przy opracowaniu dokumentów w postępowaniach przetargowych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 10. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji umów – merytoryczne i finansowe,
 11. Opiniowanie i odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod względem ich prawidłowości wykonania oraz weryfikacja kosztów wykonania,
 12. Uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowych wraz z potwierdzeniem rzeczowo – finansowego wykonania robót,
 13. Odbiór i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
 14. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych oraz reprezentowanie inwestora,
 15. Wykonywanie innych, zleconych przez Przełożonego, zadań z zakresu działań działu inwestycyjno-technicznego

     Oferujemy :

 1. Stabilne warunki zatrudnienia oraz przyjazną atmosferę pracy.
 2. Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 3. Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia dalszego doświadczenia.
 4. Pełen pakiet socjalny (Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych).
 5. Możliwość skorzystania z pakietu benefitów.