Wyniki subskrypcji - NAWROT 98

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zakończyło w dniu 08.10.2021 r. konkurs ofert na najwyższą deklarowaną kwotę partycypacji na lokal mieszkalny w nowej inwestycji przy ul. Nawrot 98 w Łodzi. 

Poniżej publikujemy wyniki po zamknięciu subskrypcji na lokale mieszkalne w inwestycji przy ul. Nawrot 98

Numer mieszkania Nr ankiety osoby, która złożyła najwyższą ofertę
M5 173/L
M6 116/T
M7 598/K
M8 403/M
M9 253/P
M10 346/B
M16 712/K
M17 150/R
M18 390/P
M19 155/Z
M20 389/P
M26 84/A
M27 559/S
M28 105/F
M29 21/I
M30 382/P
M33 236/G
M35 608/S

Informujemy, że w ciągu 10 dni roboczych do osób, które złożyły najkorzystniejsze oferty zostanie wysłane zawiadomienie wraz z umową przyrzeczenia zawarcia umowy najmu lokalu. Prosimy o zapoznanie się z przesłanymi dokumentami, podpisanie umowy i odesłanie na adres: WTBS Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 150/152, 90-230 Łódź.