Wyniki po zakończeniu w dn. 26.06.2023 Subskrypcji na lokale przy ul. NAWROT 98

Wyniki subskrypcji umieszczone w dn. 30.06.2023 r.

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zakończyło w dniu 26.06.2023 r. konkurs ofert na najwyższą deklarowaną kwotę partycypacji na lokal mieszkalny w nowej inwestycji przy ul. Nawrot 98 w Łodzi. 

Poniżej publikujemy wyniki po zamknięciu subskrypcji na lokale mieszkalne w inwestycji przy ul. Nawrot 98

Numer mieszkania Nr ankiety osoby, która złożyła najwyższą ofertę
M6 401/P
M7 199/J
M8 109/F
M10 488/S
M16 729/K
M17 34/H
M18 176/D
M20 148/D
M26 35/H
M29 627/S

Informujemy, że w ciągu 10 dni roboczych do osób, które złożyły najkorzystniejsze oferty zostanie wysłane zawiadomienie wraz z umową przyrzeczenia zawarcia umowy najmu lokalu. Prosimy o zapoznanie się z przesłanymi dokumentami, podpisanie umowy i odesłanie na adres: WTBS Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 150/152, 90-230 Łódź.