Wyniki II etapu subskrypcji - PRZĘDZALNIANA 101/103

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zakończyło w dniu 08.03.2022 r. I ETAP konkursu ofert na najwyższą deklarowaną kwotę partycypacji na lokal mieszkalny w nowej inwestycji przy ul. PRZĘDZALNIANEJ 101/103 w Łodzi. 

Poniżej publikujemy wyniki po zamknięciu subskrypcji na lokale mieszkalne w inwestycji przy ul. PRZĘDZALNIANEJ 101/103

Numer mieszkania Nr ankiety osoby, która złożyła najwyższą ofertę
M 0.7 172/L
M 0.9 151/R
M 0.10 172/C
M 1.7 349/B
M 2.9 579/S

Informujemy, że w ciągu 10 dni roboczych do osób, które złożyły najkorzystniejsze oferty zostanie wysłane zawiadomienie wraz z umową przyrzeczenia zawarcia umowy najmu lokalu. Prosimy o zapoznanie się z przesłanymi dokumentami, podpisanie dwóch egzemplarzy umowy i odesłanie dwóch egzemplarzy na adres: WTBS Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 150/152, 90-230 Łódź.