Wyniki I etapu subskrypcji - PRZĘDZALNIANA 101/103

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zakończyło w dniu 08.03.2022 r. I ETAP konkursu ofert na najwyższą deklarowaną kwotę partycypacji na lokal mieszkalny w nowej inwestycji przy ul. PRZĘDZALNIANEJ 101/103 w Łodzi. 

Poniżej publikujemy wyniki po zamknięciu subskrypcji na lokale mieszkalne w inwestycji przy ul. PRZĘDZALNIANEJ 101/103

Numer mieszkania Nr ankiety osoby, która złożyła najwyższą ofertę
M 0.6 117/O
M 0.8 118/T
M 1.8 344/W
M 1.9 253/P
M 2.6 411/M
M 2.7 400/M
M 2.8 356/W
M 2.10 103/F
M 3.7 382/M
M 3.9 372/W

Informujemy, że w ciągu 10 dni roboczych do osób, które złożyły najkorzystniejsze oferty zostanie wysłane zawiadomienie wraz z umową przyrzeczenia zawarcia umowy najmu lokalu. Prosimy o zapoznanie się z przesłanymi dokumentami, podpisanie dwóch egzemplarzy umowy i odesłanie dwóch egzemplarzy na adres: WTBS Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 150/152, 90-230 Łódź.