Skierniewicka 8/10

Dzisiaj prezentujemy inwestycję i koncepcję przy ulicy
Skierniewickiej 8/10

To już czwarta planowana budowa Widzewskiego TBS
z Miastem Łódź.

Jakie możliwości:

  • 36 lokale mieszkalne w tym : M1- 9, M2- 10, M3 - 17,
  • 18 lokali komunalnych,
  • 2 lokale dla niepełnosprawnych