Wspólnoty mieszkaniowe

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielem Spółki i właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Miasto Łódź.

Widzewskie TBS posiada bogate 14-letnie doświadczenie w :

–    nadzorze inwestorskim,

–    zarządzaniu własnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi,

–    zarządzaniu budynkami Wspólnot Mieszkaniowych,

–    zarządzaniu zasobem gminnym.

  1. Jesteśmy spółką osiągającą coroczny zysk. Duży kapitał zakładowy 55 983 000 zł i nadzór ze strony właściciela – Gminy Miasto Łódź, gwarantuje stabilną pozycję rynkową.
  2. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
  3. Dla każdej wspólnoty mieszkaniowej prowadzimy odrębne księgi rachunkowe i odrębne rachunki bankowe, gwarantując tym samym rzetelność i solidność wykonywanej usługi.
  4. W naszej kadrze znajdują się licencjonowani zarządcy nieruchomościami.      

                                                                                                                                          

   Zapewniamy miła i fachową obsługę w zakresie kompleksowej organizacji i obsługi wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie księgowości związanej z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem nieruchomości, regulowanie zobowiązań wobec dostawców mediów, skuteczną windykację, prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie problemów, kreowanie programów modernizacyjno-remontowych, nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku terenów mieszkaniowych, a także placów, zieleńców i ciągów pieszo-jezdnych, ciągłą analizę bieżących kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

   W ramach polepszania jakości technicznej, ekonomicznej i estetycznej nieruchomości nadzorujemy: kompleksowe roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych  wraz z usunięciem wad technologicznych budynków, remonty balkonów, klatek schodowych, korytarzy, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Nadzorujemy modernizację węzłów cieplnych oraz instalacji centralnego ogrzewania, likwidację bojlerów gazowych. Zapewniamy regularne przeglądy instalacji elektrycznych gwarantując tym samym bezpieczeństwo i uniemożliwiając pobór prądu przez osoby nieuprawnione..

W ramach stawki wynagrodzenia zarządcy oferujemy m.in.:

  • obsługę prawną Wspólnoty świadczoną przez zatrudnionych radców prawnych,
  • obsługę inspektorów nadzoru z uprawnieniami budowlanymi podczas ewentualnych prac remontowych i modernizacyjnych,
  • możliwość sprawdzania aktualnego zadłużenia/nadpłaty poszczególnych Właścicieli przez Internet,
  • obsługę księgową,
  • obsługę techniczną i administracyjną,
  • możliwość skorzystania z sali na zebrania Właścicieli.

   Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za dojazdy związane z zarządzaną nieruchomością, usługi telekomunikacyjne, rozliczenia mediów na poszczególnych Właścicieli, czy organizację zebrań Właścicieli.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do współpracy.