Ogłoszenie konkursu ofert - pracownia przy ul. Jagienki 19

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT: LOKAL - PRACOWNIA

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łodzi z siedzibą  przy Al. Piłsudskiego 150/152, tel. 42 674-26-77 dysponuje do wynajęcia lokalem użytkowym - pracownia. Lokal usytuowany jest w budynku frontowym na IV kondygnacji przy ul. Jagienki 19 w Łodzi o powierzchni użytkowej 46,60 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno–kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę z sieci miejskiej. Składa się z 3 pomieszczeń, łazienki z wc.

Wywoławcza stawka czynszu 12,00 zł/m2 netto. Do czynszu należy doliczyć opłaty za media. Lokal będzie dostępny od dnia 01/06/2021

Oferty powinny zawierać w szczególności:

  1. imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz dane kontaktowe ( adres,  nr telefonu),
  2. datę sporządzenie oferty,
  3. określenie konkursu do którego składana jest oferta i oznaczenie lokalu, którego dotyczy oferta,
  4. oferowaną cenę netto za 1 m2 wynajmowanego lokalu,
  5. proponowany zakres działalności gospodarczej,
  6. proponowane godziny otwarcia,
  7. zgodę na sprawdzenie wiarygodności w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Widzewskie TBS Sp. z o.o. informuję, że przewidywane zabezpieczenie umowy najmu to kaucja w wysokości 3-krotności czynszu najmu brutto.

Oferty należy składać w siedzibie Widzewskiego TBS Sp. z o.o. w Łodzi, Al. Piłsudskiego 150/152 do 30.04.2021 roku do godz. 15.00. Oferty zostaną otwarte w dniu 04.05.2021 roku o godz. 12.

Osobą do kontaktu jest Pan Jacek Mirowski nr tel. 42 674- 26- 77 wew.192/504769992.

W sprawach dotyczących najmu stosuje się zapisy Regulaminu  wynajmu lokali użytkowych będących w zasobach Widzewskiego TBS Sp. z o.o. oraz ustanawiania zabezpieczeń umów najmu.