Widzewskie TBS

Ogłoszenie konkursu ofert - lokal użytkowy U 02 przy ul. Wysokiej 30

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT.

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łodzi z siedzibą  przy Al. Piłsudskiego 150/152, tel. 42 674-26-77 dysponuje do wynajęcia lokalem  użytkowym ( u2).

Lokal usytuowany jest w budynku frontowym na parterze przy ul. Wysokiej 30 w Łodzi  o powierzchni  użytkowej 26,42  m2 .

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno –kanalizacyjną, centralne ogrzewanie , ciepłą wodą z sieci miejskiej.

OFERTA DOTYCZY LOKALU W STANDARDZIE DEWELOPERSKIM, BEZ BIAŁEGO MONTAŻU.

Wywoławcza stawka czynszu 29,50 zł/m 2 netto . Do czynszu należy doliczyć opłaty za media. Lokal będzie dostępny od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie 30.11.2021

Oferty powinny zawierać w szczególności:

  1. a ) imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz dane kontaktowe ( adres,  nr telefonu ),
  2. b) datę sporządzenie oferty,
  3. c) określenie konkursu do którego składana jest oferta i oznaczenie lokalu, którego dotyczy oferta
  4. d) oferowaną cenę netto za 1 m2 wynajmowanego lokalu ,
  5. e) proponowany zakres działalności gospodarczej,
  6. f) proponowane godziny otwarcia,
  7. g) zgodę na sprawdzenie wiarygodności w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej .

Widzewskie TBS Sp. z o.o. informuję, że przewidywane zabezpieczenie umowy najmu to kaucja w wysokości 3- krotności czynszu najmu brutto.

Wynajmujący w przypadku nie zawarcia umowy najmu przez wyłonionego oferenta, naliczy umowną karę w wysokości 1-miesięcznego czynsz.

Oferty należy składać w siedzibie Widzewskiego TBS Sp. z o.o. w Łodzi, Al. Piłsudskiego 150/152 do 29.10.2021 roku do godz. 15.00. Oferty zostaną otwarte w dniu 02.11.2021 roku o godz.12:00. Osobą  do kontaktu jest  Pan Jacek Mirowski  nr tel. 42 674- 26- 77 wew.192/ kom. 504769992. W sprawach dotyczących najmu stosuje się zapisy Regulaminu  wynajmu lokali użytkowych będących w zasobach Widzewskiego TBS Sp. z o.o. oraz ustanawiania zabezpieczeń umów najmu.