Ogłoszenie konkursu ofert - lokal użytkowy przy al. Piłsudskiego 150/152

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT.

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łodzi z siedzibą  przy Al. Piłsudskiego 150/152, tel. 42 674-26-77 dysponuje do wynajęcia lokalem użytkowym -pomieszczenie biurowe.

Lokal usytuowany jest w budynku przy Al. Piłsudskiego 150/152 w Łodzi na III piętrze o powierzchni  użytkowej 28,35  m2 (pomieszczenie biurowe 23,57m²+ korytarz 4,78 m ²)

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, , podlega ochronie .

Wywoławcza stawka czynszu 20,00 zł/m 2 netto. W kwocie czynszu zawarte są opłaty za media i za ochronę. Lokal dostępny od 04.01.2021r.

Oferty powinny zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz dane kontaktowe ( adres,  nr telefonu ),

b) datę sporządzenie oferty,

c) określenie konkursu do którego składana jest oferta i oznaczenie lokalu, którego dotyczy oferta

d) oferowaną cenę netto za 1 m2 wynajmowanego lokalu ,

e) proponowany zakres działalności gospodarczej,

f) proponowane godziny otwarcia,

g) zgodę na sprawdzenie wiarygodności w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej .

Widzewskie TBS Sp. z o.o. informuję, że przewidywane zabezpieczenie umowy najmu to kaucja w wysokości 3- krotności czynszu najmu brutto.

Oferty należy składać w siedzibie Widzewskiego TBS Sp. z o.o. w Łodzi, Al. Piłsudskiego 150/152 w recepcji na parterze  do 30.12.2020r.

Oferty zostaną otwarte w dniu 31.12.2018r.o godz.12. Osobą do kontaktu jest Pan Jacek Mirowski nr tel. 42 674- 26- 77 wew.172; kom. 504-769-992.  W sprawach dotyczących najmu stosuje się zapisy Regulaminu  wynajmu lokali użytkowych będących w zasobach Widzewskiego TBS Sp. z o.o. oraz ustanawiania zabezpieczeń umów najmu.