Ogłoszenia

SZUKAMY PRACOWNIKA

ZATRUDNIENIE NA STANOWISKO

 ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI  

OFERTY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES E-MAIL    agnieszka.szczesniak@wtbs.pl  DO DNIA 27.02.2023 R.

Wymagania wobec kandydatów :

 • co najmniej wykształcenia średniego (preferowane techniczne),
 • pożądane doświadczenie zawodowe oraz  wiedza w  zakresie obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej nieruchomości,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata uprawnień zarządcy nieruchomościami
 • dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu biurowego MS Office.

Poszukujemy osób wyróżniających się wysoką kulturą osobistą, zaangażowanych w pracę, odpowiedzialnych i potrafiących samodzielnie organizować swoje obowiązki, systematycznych, komunikatywnych, dyskretnych i odpornych na stres. 

Zakres obowiązków :

 

 1. Nadzorowanie i kontrola stanu sanitarno – porządkowego administrowanego teren.
 2. Kontrola systematycznego wywozu nieczystości stałych zgodnie z zawartą umową.
 3. Organizowanie akcji odśnieżania i usuwania gołoledzi, zabezpieczenie ogrzewania urządzeń wspólnego użytku.
 4. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z właściwym wykorzystywaniem i udostępnianiem pomieszczeń wspólnego użytku (pralni, suszarni, komórek i strychów).
 5. Zapobieganiem samowolnemu zajmowaniu lokali.
 6. Prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacyjnych na poszczególne nieruchomości z uwzględnieniem ilości i wartości dot. koszty energii elektrycznej w rozbiciu na energię zużytą do oświetlenia klatek schodowych oraz energię zużytą na inne cele.
 7. Potwierdzanie faktur/rachunków pod względem merytorycznym.
 8. Branie udziału przy odczytywaniu liczników przez Zakład Energetyczny.
 9. Analiza ponoszonych kosztów eksploatacyjnych i składanie propozycji w przypadku niezgodności.
 10. Sporządzanie not obciążeniowych i ściąganie należności w zakresie kosztów eksploatacyjnych.
 11. Sporządzanie pomiarów administracyjnych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich aktualizacja.
 12. Prowadzenie całokształtu prac związanych z reklamami.
 13. Prowadzenie akcji odszczurzania, odmuszania i dezynfekcji.
 14. Załatwianie całokształtu spraw związanych ze szkodami spowodowanymi zdarzeniami losowymi.
 15. Załatwianie kompleksowo spraw związanych z usterkami zgłoszonymi przez mieszkańców i uczestnictwo w komisjach technicznych, przekazywanie zleceń do firm zajmujących konserwacją.
 16. Zawieranie umów z firmami które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
 17. Współuczestnictwo w przeglądach budynków i przygotowywanie budynków do zimy.
 18. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją nieruchomości.
 19. Uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych lub w zebraniach lokatorów zwołanych z ich inicjatywy.
 20. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 21. Przyjmowanie zleceń na wyłączenie lub włączenie instalacji centralnego ogrzewania na budynkach i przekazania ich do VEOLII.
 22. Uczestnictwo przy legalizacyjnej wymianie wodomierzy głównych przez ZWIK.
 23. Przygotowywanie na zlecenie przełożonych niezbędnych analiz, sprawozdań i bieżących informacji dotyczących   spraw w zakresie prowadzonych spraw, w tym   najmu lokali usługowych i mieszkalnych w zasobach Spółki.
 24. Współdziałanie z pracownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie prowadzonych spraw.
 25. Zastępowanie innych pracowników na zlecenie przełożonych.
 26. Wykonywanie innych czynności zleconych przez  przełożonych.

 

Oferujemy :

 

 

 

 1. Stabilne warunki zatrudnienia oraz przyjazną atmosferę pracy.
 2. Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 3. Możliwość rozwoju zawodowego (awansu) i zdobycia dalszego doświadczenia.
 4. Pełen pakiet socjalny (Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych).
 5. Możliwość skorzystania z pakietu benefitów.

OGŁOSZENIE O NAJMIE LOKALU UŻYTKOWEGO WYSOKA 30 LOK. U2

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT.

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łodzi z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 150/152, tel. 42 674-26-77 dysponuje do wynajęcia lokalem użytkowym   (u2).

Lokal usytuowany jest w budynku frontowym na parterze przy ul. Wysokiej 30 w Łodzi o powierzchni użytkowej 26,48 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno –kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, ciepłą wodą z sieci miejskiej.

Wywoławcza stawka czynszu 29,50 zł/m 2 netto. Do czynszu należy doliczyć opłaty za media. Lokal będzie dostępny od dnia 01/04/2023

Oferty powinny zawierać w szczególności:

 1. a) imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz dane kontaktowe (adres, nr telefonu),
 2. b) datę sporządzenie oferty,
 3. c) określenie konkursu, do którego składana jest oferta i oznaczenie lokalu, którego dotyczy oferta
 4. d) oferowaną cenę netto za 1 m2 wynajmowanego lokalu,
 5. e) proponowany zakres działalności gospodarczej,
 6. f) proponowane godziny otwarcia,
 7. g) zgodę na sprawdzenie wiarygodności w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Widzewskie TBS Sp. z o.o. informuję, że przewidywane zabezpieczenie umowy najmu to kaucja w wysokości 3- krotności czynszu najmu brutto.

Wynajmujący w przypadku nie zawarcia umowy najmu przez wyłonionego oferenta, naliczy umowną karę w wysokości 1-miesięcznego czynsz.

Oferty należy składać w siedzibie Widzewskiego TBS Sp. z o.o. w Łodzi, Al. Piłsudskiego 150/152 do 03/03/2023 roku do godz. 15.00. Oferty zostaną otwarte w dniu 17/03/2023 roku o godz.12. Osobą do kontaktu jest Pan Jacek Mirowski nr tel. 42 674 26 77 wew.172 kom. 504769992. W sprawach dotyczących najmu stosuje się zapisy Regulaminu wynajmu lokali użytkowych będących w zasobach Widzewskiego TBS Sp. z o.o. oraz ustanawiania zabezpieczeń umów najmu.