e-kontakt

Szanowni Państwo,

            Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. mając na względzie ochronę Państwa zdrowia, w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 oraz chcąc ułatwić kontakt i usprawnić proces załatwienia wszelkich spraw z naszymi pracownikami zwraca się z prośbą do Państwa o udostępnianie adresów e-mail Państwa skrzynek pocztowych, które będą służyć do komunikowania się z naszą Spółką.

W przyszłości chcielibyśmy, o ile to możliwe, aby wszelka korespondencja, zawiadomienia wysyłane do Państwa, reklamacje i zgłoszenia były realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aby wykorzystywać podany przez Państwa adres e-mail do korespondencji, prosimy o wyrażenie wymaganej zgody do celów przetwarzania danych osobowych oraz o dokonanie identyfikacji Państwa jako najemcy / właściciela lokalu.

Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na komunikowanie się z Widzewskim TBS Sp. z o.o. i otrzymywanie korespondencji drogą mailową, za pośrednictwem skrzynki poczty elektronicznej, prosimy o informację zwrotną na adres                                                  e-mail: eksploatacja@wtbs.pl

Wzór informacji zwrotnej znajduje się w załączniku do pisma lub na naszej stronie internetowej www.wtbs.pl w zakładce e- kontakt.

Celem identyfikacji przynależności podanego adresu e-mail do właściwego najemcy / właściciela lokalu należy w informacji zwrotnej podać:

  1. adres lokalu
  2. nr identyfikacyjny (ewidencyjny) lokalu (można znaleźć np. w książeczce opłat, karcie opłat)

Brak informacji zwrotnej z Państwa strony utrudni bieżący kontakt oraz przekazywanie informacji i korespondencji w przyszłości.

Przypominamy również o możliwości korzystania z dostępnej dla Państwa aplikacji  WEB-LOKATOR, która umożliwia na bieżąco sprawdzanie stanu konta czynszowego Państwa lokalu, dokonywanych wpłat, powstałych nadpłat lub zaległości.

Informację o dostępie do aplikacji znajdziecie Państwo również na naszej stronie: www.wtbs.pl 

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

 

Zgoda może zostać wyrażona elektronicznie

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzanie danych osobowych  znajdziecie Państwo również na naszej stronie: www.wtbs.pl   w zakładce RODO.

Wypełnij online

Formularz online

Formularz