O Spółce

Spółka powstała w dniu 6 marca 1998 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej  w Łodzi.

Działa w oparciu o Ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego regulującą funkcjonowanie kas mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa mieszkaniowego. Inne zasady nie objęte przepisami niniejszej ustawy sankcjonują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Widzewskie TBS Spółka z o.o. realizuje społeczny program budownictwa czynszowego w Łodzi.

Spółka prowadzi działalność przede wszystkim na dwóch płaszczyznach gospodarczych. Pierwszej jako inwestor realizujący budownictwo mieszkalne wielorodzinne, drugiej jako zarządca nieruchomościami własnymi (wybudowanymi przez Spółkę)  oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Do zadań Spółki należy:

  • budowanie domów czynszowych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
  • wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Towarzystwa,
  • świadczenie usług inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej,
  • budowa budynków i lokali użyteczności publicznej związanych z funkcjonowaniem zespołu osiedla / mieszkaniowego,
  • sprawowanie na podstawie umowy zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie będącymi własnością Spółki.

Metryka strony i historia zmian