ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  W BUDYNKU MIESZKANIOWYM WIELORODZINNYM PRZY ULICY WYSOKIEJ 30

Nr. kl. schodowej

Numery  mieszkań

Kondygnacja

Powierzchnia użytkowa mieszkania

 

m2

Powierzchnia przynależna (komórka)

m2

Minimalna wysokość deklarowanej partycypacji [zł]

Kaucja
(liczona, jako dwunastokrotność czynszu obowiązującego na dzień zawarcia umowy najmu) [zł]

Stawka czynszu (liczona, jako 5% * "wskaźnik odtworzeniowy" / 12)

Rzuty graficzne

Aktualna oferta

 

PARTER

Pokaż

I PIĘTRO

Pokaż

M 1

I PIĘTRO

43,05

2,03

60 000,00

9 040,50

17,50zł/m2/m-c

Pokaż z dnia 27.01.2020 godz. 09:00

M 2

I PIĘTRO

33,36

2,01

45 000,00

7 005,60

17,50zł/m2/m-c

Pokaż  z dnia 16.12.2019 godz. 09:40 

M 3

I PIĘTRO

42,09

2,01

69 500,00

8 838,90

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż z dnia 13.02.2020 godz. 15:17

M 4

I PIĘTRO

30,27

2,03

42 000,00

6 356,70

17,50zł/m2/m-c

Pokaż 

z dnia
04.02.2020
godz. 15:15

M 5

I PIĘTRO

30,38

2,03

45 000,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż z dnia 10.12.2019 godz. 15:28

M 6

I PIĘTRO

30,38

2,03

60 000,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

Pokaż  z dnia 29.11.2019 godz. 12:45 

M 7

I PIĘTRO

59,15

2,03

80 000,00

12 421,50

17,50zł/m2/m-c

Pokaż  z dnia 03.12.2019 godz. 15:25 

II PIĘTRO

Pokaż

M 8

II PIĘTRO

43,05

1,98

80 000,00

9 040,50

17,50zł/m2/m-c

Pokaż  z dnia 03.01.2020 godz. 12:30

M 9

II PIĘTRO

33,36

1,98

90 000,00

7 005,60

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż z dnia 02.12.2019 godz. 12:27 

M 10

II PIĘTRO

48,27

1,98

70 000,00

10 136,70

17,50zł/m2/m-c

Pokaż  z dnia 03.12.2019 godz. 15:31

M 11

II PIĘTRO

30,38

2,03

43 000,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

Pokaż  z dnia 03.12.2019 godz. 12:00

M 12

II PIĘTRO

30,38

2,03

48 000,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

Pokaż  z dnia 04.12.2019 godz. 12:05

M 13

II PIĘTRO

30,38

2,03

46 500,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż z dnia 21.01.2020 godz. 14:35

M 14

II PIĘTRO

59,15

2,03

90 000,00

12 421,50

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż z dnia 17.02.2020 godz. 09:05

III PIĘTRO

Pokaż

 

M 15

III PIĘTRO

43,05

2,03

65 500,00

9 040,50

17,50zł/m2/m-c

Pokaż  z dnia 19.02.2020 godz. 12:30

M 16

III PIĘTRO

33,36

2,03

50 000,00

7 005,60

17,50zł/m2/m-c

Pokaż  z dnia 02.01.2020 godz. 14:55 

M 17

III PIĘTRO

48,27

2,03

69 000,00

10 136,70

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż z dnia 10.02.2020 godz. 09:45

M 18

III PIĘTRO

30,38

1,93

44 000,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż

 z dnia 17.02.2020
godz. 11:58

M 19

III PIĘTRO

30,38

2,09

43 000,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

Pokaż  z dnia 18.02.2020 godz. 16:20 

M 20

III PIĘTRO

30,38

1,83

50 000,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

Pokaż   z dnia 22.11.2019 godz. 08:30

M 21

III PIĘTRO

59,15

1,86

86 500,00

12 421,50

17,50zł/m2/m-c

Pokaż  z dnia 08.01.2020 godz.10:30 

M 22

III PIĘTRO

25,55

1,86

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

IV PIĘTRO

Pokaż

M 23

IV PIĘTRO

47,39

1,86

70 000,00

9 951,90

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż z dnia 25.11.2019  godz. 11:25 

M 24

IV PIĘTRO

29,59

1,77

45 000,00

6 213,90

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż z dnia 16.01.2020 godz. 12:00

M 25

IV PIĘTRO

53,51

1,77

68 000,00

11 237,10

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż z dnia 18.12.2019 godz. 09:20 

M 26

IV PIĘTRO

30,38

1,93

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 27

IV PIĘTRO

30,38

2,09

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 28

IV PIĘTRO

30,38

1,83

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 29

IV PIĘTRO

58,86

1,86

80 000,00

12 360,60

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż z dnia 30.01.2020 godz. 12:08 

M 30

IV PIĘTRO

25,55

1,86

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

I PIĘTRO

Pokaż 

 II 

 

M 31

I PIĘTRO

44,87

1,86

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 32

I PIĘTRO

30,38

1,77

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 33

I PIĘTRO

30,27

1,77

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 34

I PIĘTRO

30,38

2,06

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 35

I PIĘTRO

41,93

1,83

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 36

I PIĘTRO

46,95

1,83

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

II PIĘTRO

Pokaż 
 

M 37

II PIĘTRO

44,92

1,82

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 38

II PIĘTRO

30,38

1,83

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 39

II PIĘTRO

30,38

2,29

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 40

II PIĘTRO

30,38

2,07

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 41

II PIĘTRO

41,96

2,20

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 42

II PIĘTRO

46,95

2,06

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

III PIĘTRO

Pokaż
 

M 43

III PIĘTRO

44,92

1,83

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 44

III PIĘTRO

30,38

1,83

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 45

III PIĘTRO

30,38

1,82

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 46

III PIĘTRO

30,38

1,83

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 47

III PIĘTRO

41,96

2,29

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 48

III PIĘTRO

46,95

2,07

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 49

III PIĘTRO

25,50

2,20

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

Stawka czynszu wykazana w tabeli jest wyliczona według stanu na dzień 15.11.2019 r. Stawka czynszu będzie systematycznie waloryzowana w oparciu
o wartość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Łodzi (wskaźnikiem odtworzeniowym). Wartość wskaźnika odtworzeniowego wynosi 4 201,00 zł do dnia 31.03.2020 roku.

Ustalenie stawki czynszowej następuje wg wzoru:

Stawka czynszowa = 5% * wskaźnik odtworzeniowy /12

Powyższe oznacza, że w podana w tabeli stawka czynszowa może ulec zmianie.

Kaucja wykazana w tabeli jest wyliczona, jako dwunastokrotność stawki czynszu obowiązującej na dzień zawarcia umowy najmu. W związku z tym, że stawka czynszowa będzie ulegać zmianom, zmienić może się również wysokość należnej do wpłaty kaucji.

Minimalna wysokość deklarowanej partycypacji podana w tabeli, oznacza jaką w danym momencie wysokość partycypacji powinna zadeklarować Osoba zainteresowana uzyskaniem prawa najmu. Kwota deklarowanej partycypacji może być wyższa od „minimalnej wysokości deklarowanej partycypacji” podanej w tabeli. Minimalne wysokości deklarowanych partycypacji będą uaktualnianie, w związku ze składanymi ofertami najmu.